Άνοιγμα κυρίου μενού

Οι υδατοπορίνες ή ακουαπορίνες είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες (ΜΙΡs) - κανάλια, που εντοπίζονται στην κυτταρική μεμβράνη και τον τονοπλάστη. Οι υδατοπορίνες βρίσκονται σε μεγάλη ποικιλία κυττάρων, ζωϊκών και φυτικών. Διευκολύνουν τη μεταφορά του νερού δια μέσου των μεμβρανών. Στα θηλαστικά, οι υδατοπορίνες βρίσκονται στα κύτταρα του νεφρού, όπου βοηθούν στην επαναρρόφηση νερού. Υπάρχουν 35 υδατοπορίνες στο Arabidopsis, 5 στην λεύκα.