Ο υδραυλικός δεσποτισμός είναι ένας όρος για τη δεσποτική διακυβέρνηση που υποστηρίζεται από τον έλεγχο ενός ενιαίου, απαραίτητου για τη ζωή πόρου. Στις πρώτες περιπτώσεις εφαρμογής του, ήταν κυριολεκτικά το νερό που ελεγχόταν. Στην προχριστιανική Αίγυπτο και Βαβυλωνία η κυβέρνηση ήλεγχε τα κανάλια άρδευσης. Οι καλοί υπήκοοι έπαιρναν άφθονο νερό για τις συγκομιδές τους, ενώ οι «κακοί υπήκοοι» στερούνταν το νερό με αποτέλεσμα να καταστρέφεται η σοδειά τους. Ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποδείξει οποιαδήποτε τυραννική διακυβέρνηση μέσω του ελέγχου ενός ζωτικής σημασίας πόρου.