Στην ιατρική υδρωπικία ή ύδρωπας [1] ονομάζεται η συγκέντρωση ορώδους υγρού σε κοιλότητες του σώματος ή μέσα στους ιστούς ή κάτω από το δέρμα. Η συλλογή αυτού του υγρού οφείλεται σε κάποια πίεση επάνω στις φλέβες, με αποτέλεσμα να λιμνάζει το αίμα και να βγαίνει ο ορός. Ανάλογα με το όργανο η υδρωπικία παίρνει και την ονομασία της· για παράδειγμα, υδροθώρακας, υδροπερικάρδιο, ύδραθρο, υδροκεφαλία κλπ. Συνήθως ο όρος υδρωπικία αναφέρεται στη συλλογή υγρού στην κοιλιά (ασκίτης). Το υγρό πιέζει τα όργανα και προκαλεί πρόσθετες ενοχλήσεις, πέρα από αυτές της κύριας νόσου που προκάλεσε την υδρωπικία. Η θεραπεία της, εκτός από την αντιμετώπιση του αιτίου, είναι και συμπτωματική και εξαρτάται από το μέρος που πάσχει και από την πίεση που ασκεί στα άλλα όργανα.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. ύδρωπας Στο Λεξικό της κοινής νεοελληνικής.