Υδρόγειος σφαίρα

σφαιρωτή παρουσίαση ενός ουράνιου σώματος

Η υδρόγειος σφαίρα είναι σφαιρική παρουσίαση της Γης ή κάποιου άλλου ουράνιου σώματος ή ουράνιας σφαίρας. Οι υδρόγειες σφαίρες έχουν παρόμοιο σκοπό με τους χάρτες, αλλά σε αντίθεση με τους χάρτες, δεν παραμορφώνουν την επιφάνεια που, απλά τη παρουσιάζουν υπό κλίμακα.

Υδρόγειος σφαίρα στην έκθεση του Μουσείου των Ευρωπαϊκών Πολιτισμών στο Βερολίνο, Γερμανία

Η υδρόγειος σφαίρα παρουσιάζει λεπτομέρειες για το θέμα το περιγράφει. Η υδρόγειος σφαίρα παρουσιάζει χερσαίες μάζες και υδάτινα σώματα. Συνήθως παρουσιάζει τα έθνη, τις μεγάλες πόλεις και τις γεωγραφικές συντεταγμένες. Μερικές υδρόγειες σφαίρες παρουσιάζουν τα βουνά-οροσειρές και άλλες σημαντικές μορφές εδάφους. Η ουράνια σφαίρα παρουσιάζει τα αξιοσημείωτα αστέρια και μπορεί επίσης να δείχνει θέσεις άλλων σημαντικών αστρονομικών αντικειμένων. Τυπικά, αυτές διαιρούν την ουράνια σφαίρα σε αστερισμούς.

Οι υδρόγειες σφαίρες έχουν μακρά ιστορία. Η πρώτη γνωστή αναφορά σε υδρόγειο γίνεται σε έργα του Στράβωνα, τα οποία περιγράφουν την Υδρόγειο του Κράτη (περίπου 150 π.Χ.). Η παλαιότερη υδρόγειος σφαίρα που έχει διασωθεί είναι η Υδρόγειος του Μπέχαϊμ, η οποία σχεδιάστηκε από τον Μάρτιν Μπέχαϊμ το 1492. Η παλαιότερη ουράνια σφαίρα που έχει διασωθεί βρίσκεται στην κορυφή του Άτλαντα του Φαρνέζε, σχεδιασμένη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του 2ου αιώνα.