Ο Υπερίωνας ήταν ο τελευταίος βασιλιάς των Μεγάρων. Ήταν γιος του Αγαμέμνονα. Πριν τονΤρωικό πόλεμο ο Αγαμέμνονας πήγε στα Μέγαρα προκειμένου να πάρει μαζί του τον μάντη Κάλχα. Φεύγοντας εγκατάστησε εκεί ως βασιλιά των Υπερίωνα. Ο Υπερίων ήταν φοβερά εγωιστής με αποτέλεσμα ο λαός των Μεγάρων να δυσανασχετήσει μαζί του και τελικά να τον δολοφονήσει.