Υπερακτινίδες ή αλλιώς και υπέρβαρα στοιχεία λέγονται τα χημικά στοιχεία που έχουν ατομικό αριθμό "Z" μεγαλύτερο του 102 "Z > 102", δηλαδή τα χημικά στοιχεία από το λωρένσιο και μετά. Αυτά τα χημικά στοιχεία έχουν στον πυρήνα τους πάνω από 102 πρωτόνια.

Τα Υπέρβαρα στοιχεία στον πίνακα