Η υπναγωγία περιγράφει έντονες ονειρικές, ακουστικές, οπτικές ή απτές αισθήσεις που συχνά συνοδεύονται απο υπνοπαράλυση. Οι υπναγωγικές εμπειρίες συχνά σχετίζονται με την μεταβατική περίοδο από την κατάσταση εγρήγορσης στον ύπνο.

Προσδιορισμός

Επεξεργασία

Οι υπναγωγικές εμπειρίες φαίνεται να συμβαίνουν στους ανθρώπους κατά την μεταβατική περίοδο ανάμεσα στις φάσεις συνειδητότητας (γνωστή και ως φάση εγρήγορσης) και της φάσης του ύπνου. Σε αντίθεση οι υπνοπομπικές εμπειρίες συμβαίνουν κατά την μεταβατική περίοδο ανάμεσα στον ύπνο και την συνειδητότητα.

Αρκετές θεωρίες υποδεικνύουν πως μερικά κρυφά σημεία του ύπνου REM αναδύονται κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Αυτό μπορεί να εξηγήσει το πλήθος προσωπικών υπναγωγικών ψυχολογικών εμπειριών ανάμεσα στις καταστάσεις συνειδητότητας και ύπνου.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία