Υποείδος

ταξινομική βαθμίδα της βιολογίας για την κατάταξη των έμβιων όντων

Στην βιολογική ταξινόμηση, ο όρος υποείδος (λατινικά: subspecies, συντομ. ssp. (ζωολ.) ή subsp. (βοτ.)) αναφέρεται σε μια μονάδα του πληθυσμού ενός είδους που ζει σε μια υποδιαίρεση της παγκόσμιας εξάπλωσης του είδους και ποικίλλει από άλλους πληθυσμούς στα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά.[2][3] Ένα υποείδος δεν μπορεί να αναγνωριστεί ανεξάρτητα. Ένα είδος αναγνωρίζεται ως κάποιο που δεν έχει υποείδη ή έχει τουλάχιστον δύο, συμπεριλαμβανομένων των εξασφανισμένων.

Τίγρη της Ιάβας, το υποείδος τίγρης των Νήσων Σούνδων.[1]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. 1,0 1,1 Kitchener, A. C., Breitenmoser-Würsten, C., Eizirik, E., Gentry, A., Werdelin, L., Wilting A., Yamaguchi, N., Abramov, A. V., Christiansen, P., Driscoll, C., Duckworth, J. W., Johnson, W., Luo, S.-J., Meijaard, E., O’Donoghue, P., Sanderson, J., Seymour, K., Bruford, M., Groves, C., Hoffmann, M., Nowell, K., Timmons, Z. & Tobe, S. (2017). «A revised taxonomy of the Felidae: The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN Cat Specialist Group». Cat News Special Issue 11. http://www.catsg.org/fileadmin/filesharing/5.Cat_News/5.3._Special_Issues/5.3.10._SI_11/CN_Special_Issue_11_Revised_taxonomy_of_the_Felidae.pdf. 
  2. Mayr, E. (1982). «Of what use are subspecies?». The Auk (99 (3)): 593−595. 
  3. Monroe, B. L. (1982). «A modern concept of the subspecies». The Auk (99 (3)): 608−609.