Υποσυνείδητο

το μέρος του συνειδητού το οποίο ενεργεί έξω από το πλαίσιο της άμεσης αντίληψης

Υποσυνείδητο βρίσκεται κοντά στην συνείδηση και στην αντίληψη και μπορεί εύκολα να γίνει και αυτό συνειδητό μετά απο δική μας προσπάθεια[ασαφές]. Στην ψυχανάλυση ,λειτουργεί ως μια αποθήκη πληροφοριών,αντιλήψεων,επιθυμιών και παρορμήσεων, τα οποία δύνανται να επανέλθουν στη συνείδηση και επηρεάζει τη συμπεριφορά του ατόμου. Σύμφωνα με ορισμένους ψυχολόγους και την ψυχανάλυση, το υποσυνείδητο αποτελεί εκτεταμένο πεδίο στο περιθώριο της καθαυτό συνείδησης. Διαφέρει από το ασυνείδητο κατά το ότι μπορεί, χωρίς να γίνει συνειδητό, να ενεργεί στη συνειδητή ζωή. Συνδέεται στενά με την προσωπικότητα του υποκειμένου (μνήμη,συναίσθημα,πλήρης φυσική και ψυχική ζωή). Οι εκδηλώσεις του υποσυνείδητου είναι μερικές φορές βεβαιότερες από τις συνειδητές, επειδή είναι πάντοτε παρόν στην καθημερινή ζωή (όνειρα,αναμνήσεις). Μπορεί να δημιουργεί παθολογικές καταστάσεις και να ασκεί σοβαρή επιρροή στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Έτσι μπορούν να προκληθούν παραδρομές, υστερισμοί, νευρώσεις κτλ. Κατά τον Φρόιντ, η θεραπευτική για τις παθολογικές αυτές περιπτώσεις είναι η ψυχανάλυση. Σύμφωνα με αυτή, γίνεται έρευνα του υποσυνείδητου για να ανακαλυφθούν τα συμπλέγματα, τα οποία οφείλονται στην εξιδανίκευση, στην εκτροπή ή στην απώθηση των περιφρονημένων τάσεων. Οι Φρόιντ, Γιουνγκ και Άντλερ διεύρυναν την έννοια του υποσυνείδητου και τη διέδωσαν στο ηθικό και κοινωνικό πεδίο.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία