Υπόνομος

υποδομή που μεταφέρει λύματα ή επιφανειακή απορροή

Οι υπόνομοι είναι αγωγοί (συνήθως υπόγειοι) οι οποίοι μεταφέρουν τα λύματα από τα κτίρια σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, σε βόθρους ή στη θάλασσα και σε ποτάμια.