Η φαινόμενη διάμετρος (επίσης γωνιακή διάμετρος) είναι μια γωνιακή μέτρηση που περιγράφει πόσο μεγάλη εμφανίζεται μια σφαίρα ή ένας κύκλος από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Στις επιστήμες της οπτικότητας ονομάζεται οπτική γωνία, και στην οπτική, γωνιακό άνοιγμα (του φακού). Η γωνιακή διάμετρος μπορεί εναλλακτικά να θεωρηθεί ως η γωνία διαμέσου της οποίας ένα μάτι ή μια κάμερα πρέπει να περιστραφεί για να δει από τη μία πλευρά από έναν φαινομενικό κύκλο προς την αντίθετη πλευρά. Η γωνιακή ακτίνα ισούται με το ήμισυ της γωνιακής διαμέτρου.