Φαρμακείο

Υγειονομικός χώρος διάθεσης και συμβουλευτικής φαρμάκων

Φαρμακείο ονομάζεται ο υγειονομικός χώρος που σκοπό έχει να καλύψει τις φαρμακευτικές ανάγκες των ασθενών, παρέχοντας ταυτόχρονα επιστημονικές συμβουλές. Παράλληλα, λειτουργεί ως μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρώτων Βοηθειών στην τοπική κοινότητα.

Ο πράσινος σταυρός αποτελεί χαρακτηριστικό σήμα ενός φαρμακείου.

Ο ρόλος του φαρμακείου είναι πολλαπλός, καθώς πέραν της παρασκευής και διανομής φαρμάκων, αναλαμβάνει και το ρόλο της ασφαλούς αποθήκευσης και συντήρησης τους, ώστε να αποτραπούν τυχόν αλλοιώσεις. Επιπλέον ο φαρμακοποιός, κατά την εκτέλεση των ιατρικών συνταγών οφείλει να ελέγξει τυχόν λάθη του ιατρού ως προς την επιλογή της δραστικής ουσίας και της αναγραφόμενης δοσολογίας, ενώ παράλληλα ασκεί συμβουλευτικό ρόλο, παρέχοντας οδηγίες, ενημέρωση και εκπαίδευση στους ασθενείς ως προς τη δοσολογία, τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις προφυλάξεις που θα πρέπει να τηρούνται κατά τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων και φαρμάκων-τροφών και γενικότερα ως προς τον σωστό τρόπο χρήσης των φαρμάκων, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής.

Από το 2019 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει το Φαρμακείο και ως σημείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με αποτέλεσμα οι κοινοτικοί φαρμακοποιοί να αναλαμβάνουν πλέον ενεργό ρόλο στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού (π.χ. μέσω εμβολιασμών και της συμβουλευτικής σε θέματα υγείας) και στην αντιμετώπιση ήπιων και επείγουσων παθολογικών καταστάσεων.

Ηλεκτρονικό φαρμακείο

Επεξεργασία

Το ηλεκτρονικό φαρμακείο είναι μια ψηφιακή μονάδα εξυπηρέτησης ατόμων στον τομέα της υγείας και του παραφαρμάκου Τα 3 πρώτα φαρμακεία που δημιουργήθηκαν παγκοσμίως το 1999 ήταν τα Drugstore.com (ΗΠΑ), PlanetRX (ΗΠΑ) και Rharmacy2u.co.uk (Ηνωμένο Βασίλειο). Και μόλις 3 χρόνια αργότερα, το 2002, ιδρύεται το pharmacy4u.gr από τον Πατρινό φαρμακοποιό Παναγιώτη Παπαδόπουλο», λέει στο «business stories» o κ. Γκεζερλής. Το πρώτο ηλεκτρονικό φαρμακείο στην Ελλάδα ιδρύθηκε στην Πάτρα το 2002. Η ιδέα του ηλεκτρονικού φαρμακείου στην Ελλάδα ήταν απόρροια επιρροής ηλεκτρονικών φαρμακείων στο εξωτερικό που εφάρμοζαν αυτήν την υπηρεσία με μεγάλη επιτυχία στον τομέα της υγείας. Η απήχηση όμως τόσο σε επίπεδο πωλήσεων αλλά και χρήσης στην σύγχρονη καθημερινότητα εκτοξεύτηκε την περίοδο του κορωνοϊού το 2020, καθώς οι πολίτες λόγω των υγειονομικών μέτρων περιόριζαν τις μετακίνησης τους. Σήμερα τα περισσότερα φαρμακεία στον ελλαδικό χώρο έχουν διαμορφώσει ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου οι πολίτες μπορούν να επισκεφτούν και να εξυπηρετηθούν.