Φθοριούχο αλουμίνιο

χημική ένωση

Το φθοριούχο αργίλιο (ΑΙF3) είναι μια ανόργανη ένωση, που χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή αλουμινίου. Αυτό το άχρωμο στερεό μπορεί να παρασκευαστεί συνθετικά, ενώ βρίσκεται και στη φύση.

Παραγωγή και εμφάνιση Επεξεργασία

Το φθοριούχο αργιλίο κυρίως παράγεται με την κατεργασία αλουμίνας και εξαφθοροπυριτικού οξέος:

H2SiF6 + Al2O3 → 2 AlF3 + SiO2 + H2O

Εναλλακτικά, παρασκευάζεται με θερμική αποσύνθεση του εξαφθοριαργιλικού αμμωνίου. Για εργαστηριακές παρασκευές το AlF3 μπορεί επίσης να παρασκευαστεί με τη κατεργασία υδροξείδιο του αργιλίου ή μεταλλικού αργιλίου με HF.