Ο βλήχων ή το φλησκούνι (Mentha pulegium) είναι είδος μέντας συγγενές του δυόσμου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί γι’ αυτά. 

Βρίσκεται αυτοφυές σε ολόκληρη την Ελλάδα, συνήθως κοντά σε νερά και σε παραθαλάσσιες περιοχές, αλλά μπορεί και να καλλιεργηθεί.

Τα μέρη του που μπορούν αν χρησιμοποιηθούν είναι τα φύλλα και τα άνθη, που συλλέγονται από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο.[εκκρεμεί παραπομπή]

Παραπομπές Επεξεργασία