Φλοιώδης οπτική βλάβη


Η Φλοιώδης Οπτική Βλάβη (στα αγγλικά Cortical Visual Impairment ή CVI) είναι μία μορφή οπτικής βλάβης η οποία προκαλείται από κάποιο εγκεφαλικό πρόβλημα παρά από κάποιο πρόβλημα του οφθαλμού (στην τελευταία περίπτωση συνήθως αναφερόμαστε ως «Οφθαλμολογική Οπτική Βλάβη» σε αντίθεση με τη Φλοιώδη Οπτική Βλάβη). Μερικοί άνθρωποι έχουν και Φλοιώδη Όπτικη Βλάβη καθώς επίσης και μία μορφή οφθαλμολγικής οπτικής βλάβης.

Η φλοιώδης οπτική βλάβη είναι πολλές φορές γνωστή ως «Καθυστερημένη Οπτική Ωρίμανση» επειδή μπορεί η όραση του συγκεκριμένου ατόμου να φαίνεται (σε κάποιον άλλον) πως βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο πως το άτομο μαθαίνει να χρησιμοποιεί καλύτερα τους τύπους πληροφοριών που του παρουσιάζει το κακής λειτουργίας οπτικό του σύστημα και στο πως λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο και άλλες ενδείξεις και στοιχεία.

Η φλοιώδης οπτική βλάβη είναι επίσης γνωστή και ως «Φλοιώδης Τύφλωση» αν και οι περισσότεροι άνθρωποι με φλοιώδη οπτική βλάβη δεν είναι εντελώς τυφλοί. Ο όρος Νευρολογική Οπτική Βλάβη καλύπτει και την φλοιώδη οπτική βλάβη καθώς επίσης και την ολική φλοιώδη τύφλωση αν και πολλές φορές αυτοί οι όροι μπερδεύονται.