Φραγκονικά της Λωρραίνης

Τα Φραγκονικά της Λωρραίνης (Φραγκονικά της Λωρραίνης: Plàtt, lothrìnger Plàtt, γαλλικά: francique lorrain, platt lorrain‎‎, γερμανικά: Lothringisch‎‎) είναι διφορούμενη ονομασία για διαλέκτους των Δυτικοκεντρικών Γερμανικών (γερμανικά: Westmitteldeutsch‎‎), μια ομάδα των υψηλών γερμανικών γλωσσών που ομιλούνται στο τμήμα Μοζέλα της πρώην βορειοανατολικής γαλλικής περιοχής της Λωρραίνης (Βλέπε Γλωσσικό σύνορο της Λωρραίνης).

Γλωσσικό περίγραμμα γύρω στο 1630.
Περιοχή των Φραγκονικών γλωσσών: Οι κεντρικές φραγκονικές διάλεκτοι είναι σε πράσινο.

Περιγραφή Επεξεργασία

Ο όρος Φραγκονικά της Λωρραίνης έχει πολλαπλούς ορισμούς. Μερικοί μελετητές τον χρησιμοποιούν για να αναφερθούν σε όλη την ομάδα των Δυτικοκεντρικών γερμανικών διαλέκτων που ομιλούνται στην γαλλική περιοχή της Λωρραίνης. Άλλοι το χρησιμοποιούν πιο στενά για αναφερθούν στην Μοζελική Φραγκονιανή διάλεκτο που ομιλείται στην κοιλάδα του ποταμού Νιέντ (Πάις ντε Νιέντ, του οποίου η μεγαλύτερη πόλη είναι το Μπουλάι-Μοζέλ), για να τη διακρίνουν από τις άλλες δύο φραγκονικές διαλέκτους που ομιλούνται στη Λωρραίνη, τα Λουξεμβουργιανά στα δυτικά και τα Φραγκονικά του Ρήνου στα ανατολικά.

Το 1806 υπήρχαν 218.662 ομιλητές των Φραγκονικών της Λωρραίνης στον Μοζέλα και 41.795 ομιλητές στο Μορθ.[1]

Στο μέρος της ασάφειας του όρου, οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των ομιλητών των Φραγκονικών της Λωρραίνης στη Γαλλία ποικίλλουν ευρέως, ενώ κυμαίνονται από 30.000[2] έως 400.000 άτομα[3] (η οποία θα την έκανε τρίτη πιο ομιλούμενη περιφερειακή γλώσσα στη Γαλλία, μετά τα Οξιτανικά και τα Αλσατικά).

Τα πιο αξιόπιστα δεδομένα προέρχονται από το Enquête famille που διενεργήθηκε από την INSEE (360.000 άτομα στην απογραφή του 1962) ως μέρος της απογραφής του 1999, αλλά δίνει μια κάπως έμμεση εικόνα της τρέχουσας κατάστασης. Περίπου 78.000 άνθρωποι αναφέρθηκαν να ομιλούν τα Φραγκονικά της Λωρραίνης, αλλά λιγότεροι από 50.000 περνούσαν βασικές γνώσεις της γλώσσας στα παιδιά τους.

Δίγλωσσες πινακίδες Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Sébastien Bottin, Mélanges sur les langues, dialectes et patois, Paris, 1831.
  2. Auburtin
  3. Langues régionales.org (Platt lorrain)

Πηγές Επεξεργασία

  • [1] Auburtin, Éric. 2002. "Langues régionales et relations transfrontalières dans l’espace Saar-Lor-Lux". Hérodote 105, pp. 102–122.
  • [2] Héran, François, et al. 2002. "La dynamique des langues en France au fil du XXe siècle". Population et sociétés 376. Paris: Institut National d'Études Démographiques (INED).
  • Hughes, Stephanie. 2005. Bilingualism in North-East France with specific reference to Rhenish Franconian spoken by Moselle Cross-border (or frontier) workers. In Preisler, Bent, et al., eds. The Consequences of Mobility: Linguistic and Sociocultural Contact Zones. Roskilde, Denmark: Roskilde Universitetscenter: Institut for Sprog og Kultur. (ISBN 87-7349-651-0)87-7349-651-0.
  • Kieffer, Jean-Louis. 2006. Le Platt Lorrain de poche. Assimil. (ISBN 2-7005-0374-0)2-7005-0374-0

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

  • Redde-n-ìhr Plàtt ; — Ιστορικές, φιλολογικές και γλωσσικές πληροφορίες (στα γαλλικά)
  • Gau un Griis — Ένωση για την υπεράσπιση και την προώθηση των Φραγκονικών της Λωρραίνης
  • Plattweb