Φωνητική καταγραφή

Φωνητική καταγραφήφωνητική σημείωση) είναι η οπτική αντιπροσώπευση των ήχων (ή των φώνων) της ομιλίας. Ο πιο κοινός τύπος φωνητικής καταγραφής χρησιμοποιεί ένα φωνητικό αλφάβητο π.χ. το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο.