Χάρων ο Καρχηδόνιος

Αρχαίος Έλληνας ιστορικός της ελληνιστικής εποχής
Για ομώνυμα λήμματα, δείτε: Χάρων.

Ο Χάρων ο Καρχηδόνιος ήταν ιστορικός της ελληνιστικής (;) εποχής.

Σύμφωνα με την Σούδα έγραψε τρείς πραγματείες: Στην πρώτη παρουσίαζε τις ιστορίες όλων των Τυράννων που κυβέρνησαν σε χώρες της Ευρώπης ή της Ασίας· στις άλλες δύο τις βιογραφίες επιφανών ανδρών και γυναικών αντίστοιχα.[1] Από τα έργα του Χάροντα του Καρχηδόνιου δεν έχει διασωθεί απολύτως τίποτα.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Λεξικό Σουίδα, λήμμα: "Χάρων ο Καρχηδόνιος".
    • W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, "Charon of Carthage", τόμ. 1, σελ. 690.