Χαγάνος

τίτλος του αυτοκράτορα σε τουρκομογγολικές κοινωνίες

Ο Χαγάνος ή Χαγάν (Μογγολικά: хаан, Khaan, Κινέζικα: 可汗? Τουρκικά: Kagan, Περσικά: خاقان) είναι τίτλος στη μογγολική γλώσσα συνώνυμος με τον τίτλο του αυτοκράτορα και χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε κάποιον που κυβερνά χαγανάτο ή αυτοκρατορία. Ο τίτλος υιοθετήθηκε από τον Ογκεντέι Χαν από τον τουρκικό τίτλο kaɣan.[1] Το θηλυκό ισοδύναμο είναι Χατούν.

Μπορεί επίσης να μεταφραστεί ως Χαν των Χαν, τίτλος που ισοδυναμεί με το βασιλεύς των βασιλέων. Στη σύγχρονη Μογγολία, ο τίτλος έγινε Χαάν με το φώνημα «g» να απαλείφεται (δηλαδή να μετατρέπεται σε άφωνο ουρανικό χειλικό).

Από τη διαίρεση της μογγολικής αυτοκρατορίας, οι αυτοκράτορες της δυναστείας Γιουάν κράτησαν τον τίτλο του Χαγάνου και οι διάδοχοί τους στη Μογγολία συνέχισαν να προσφωνούνται ως Χαγάνοι. Τα χαγκάν και καάν είναι κοινά τουρκικά ονόματα στην Τουρκία.

Η κοινή δυτική απόδοση είναι μεγάλος χαν, ιδίως στην περίπτωση της μογγολικής αυτοκρατορίας και είναι μετάφραση του γιεκέ καγκάν (μεγάλος αυτοκράτορας ή Их Хаан).

Αναφορές Επεξεργασία

  1. Fairbank 1978, p. 367).

Βιβλιογραφία Επεξεργασία