Χαουμεειδές αντικείμενο

Η Χαουμέια μοιράζεται την τροχιά του με κάποια μεταποσειδώνια αντικείμενα, σχηματίζοντας μια οικογένεια μεταποσειδώνιων αντικειμένων. Αυτά λέγονται χαουμεειδή αντεικείμενα και αποτελούν την οικογένεια της Χαουμέιας. Αυτή η οικογένεια περιλαμβάνει τα (55636) 2002 TX300, (24835) 1995 SM55, (19308) 1996 TO66, (120178) 2003 OP32, (145453) 2005 RR43, (86047) 1999 OY3, το 2003 UZ117 και το 2005 CB79, αλλά και οι δορυφόροι της Χαουμέια, η Ναμάκα και η Χιιάκα, τα οποία αποτελούνται από πάγο. Δημιουργήθηκε όταν ένα αντικείμενο διαμέτρου περίπου 1650 χιλιομέτρων προσέκρουσε στην Χαουμέια, η οποία έχασε το 20% της μάζας της και άλλαξε η τροχιά της. Τα φυσικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων περιλαμβάνουν κοινά ουδέτερα χρώματα και βαθιά απορρόφηση υπέρυθρης ακτινοβολίας (σε 1,5 και 2,0 m), τυπικό χαρακτηριστικό του παγωμένου νερού.

Τα αντικείμενα-μέλη της οικογένειας της Χαουμέιας

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία