Σε χειμέριο ύπνο πέφτουν κάποια από τα ομοιόθερμα ζώα (αυτά που διατηρούν σταθερή τη θερμοκρασία του σώματός τους) [1], όπως η αρκούδα, επειδή την εποχή αυτή είναι δύσκολο να εξασφαλίσουν την αναγκαία τροφή που τους χρειάζεται.[2]

Κίνδυνοι - ΑπειλέςΕπεξεργασία

  • Η φόνευση του ζώου, είτε λόγω πρόκλησης ζημιών σε παραγωγικές μονάδες (κτηνοτροφικά ζώα, μελίσσια, καλλιέργειες), είτε τυχαία φόνευση κατά το κυνήγι ή σκόπιμη φόνευση για τρόπαιο ή σύλληψη των μικρών κ.λ.π.
  • Η υποβάθμιση ή η απώλεια των βιοτόπων του ζώου λόγω αλόγιστης διάνοιξης δασικών δρόμων, απρογραμμάτιστης και αλόγιστης υλοτομίας και πυρκαγιών.
  • Ο κατακερματισμός της γεωγραφικής κατανομής του είδους και η συρρίκνωση των συνδετικών περιοχών της κατανομής του ζώου σε εθνική ή διασυνοριακή κλίμακα λόγω υλοποίησης μεγάλων τεχνικών έργων οι οποίες στερούνται τις αναγκαίες περιβαλλοντικές προδιαγραφές.
  • Η ελλιπής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού που εκλαμβάνει την παρουσία του είδους ως απειλή στην περιουσία των παραγωγών και την ανθρώπινη ασφάλεια.[3]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία