Το χιλιοστόμετρο αποτελεί μονάδα μήκους ίση με το χιλιοστό του μέτρου (0,001 μέτρα). Λέγεται και χιλιοστό του μέτρου. Η διεθνής συντομογραφία του χιλιοστόμετρου είναι το mm, (προφέρεται μιλιμέτρ, από το γαλλικό millimètre), ενώ στα ελληνικά η συντομογραφία του γράφεται ως χλστ.

1 mm = 10-3 m, ή 0.001 m, ή 0,001 μ.,