Γλώσσες Προγραμματισμού
void{} Αυτός ο χρήστης είναι προγραμματιστής.
Αυτός ο χρήστης έχει σχέση αγάπης - μίσους με τη Java.
cpp-3 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε προχωρημένου επιπέδου C++ προγραμματισμό.
html-3 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε προχωρημένου επιπέδου html προγραμματισμό.
css-2 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε μέτριου επιπέδου css προγραμματισμό.
php Αυτός ο χρήστης γνωρίζει php.
sql Αυτός ο χρήστης γνωρίζει sql.

Μπορεί να μην το διαλαλεί και πολύ, αλλά ο χρήστης αυτός είναι πτυχιούχος πληροφορικής και συγκεκριμένα του ομώνυμου τμήματους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα τέσσερα χρόνια που χαζολογ... σπούδασε εκεί ήθελα να πω, έμαθε να προγραμματίζει. Μέχρι να θελήσει κάποιος να διαπιστώσει την ευρυμάθειά της ίσως η τεχνολογία να την έχει προσπεράσει, αλλά προς το παρόν μπορεί να δηλώσει με ασφάλεια πως έχει προγραμματίσει σε διάφορα περιβάλλοντα κατά καιρούς κάνοντας χρήση: