• Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος πρώτος: Α - Αίσθημα. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος. 
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος δεύτερος: Αισθήματα - Άνσελμος. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος. 
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος τρίτος: Άνσλους - Βαβυλών. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος. 
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος τέταρτος: Βαβυλωνία - Γάλλοι. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος. 
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος πέμπτος: Γαλλόνιον - Διαφορητικός. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος. 
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος έκτος: Διαφορικός - Επίδαυρος. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος. 
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος έβδομος: Ελλάς. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος. 
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος όγδοoς: Επίδαυρος Λιμηρά - Ηλιορράχη. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος. 
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος ένατος: Ήλιος - Καβάλα. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος. 
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος δέκατος: Καβαλιανή - Κολίβριον. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος. 
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος ενδέκατος: Κολικός - Λάβα. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος. 
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος δωδέκατος: Λαβαίος - Μαρία. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος. 
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος δέκατος τρίτος: Μαρία - Μπλάκμπερν. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος. 
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος δέκατος τέταρτος: Μπλάκπουλ - Ορειβασία. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος. 
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος δέκατος πέμπτος: Ορειβάσιος - Πλατώ. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος. 
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος δέκατος έκτος: Πλάτων - Σκέψις. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος. 
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος δέκατος έβδομος: Σκηνή - Υδροπλάνον. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος. 
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος δέκατος όγδοος: Υδροπονία - Ωώδης & Συμπλήρωμα. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς. Αθήνα: Ήλιος.