προθέσεις


υπέρ

Είμαι υπέρ της Δημοκρατίας.
Είμαι υπέρ της Ισότητας,
της Ελευθερίας, της Αδελφοσύνης.
Είμαι υπέρ της Πίστης,
της Ελπίδας, της Αγάπης.
Είμαι υπέρ της Δικαιοσύνης.


=

Υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
που μπορούν να συνοψισθούν
στην ισότητα των ανθρώπων.
Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι.

Και υπάρχουν διάφορες θεωρίες
θρησκευτικές, φιλοσοφικές, κοινωνικές,
ακόμη ακόμη και αισθητικές,
που πρεσβεύουν την ανισότητα
των ανθρώπων.

Θεωρίες υλικές ή πνευματικές.

(Μεγάλη παύση.)

Πιστεύω στην ισότητα των ανθρώπων.