Χρήστης:FocalPoint/Όραμα για τη Βικιπαίδεια/Πράσινα λήμματα

Τα πράσινα λήμματα, είναι κενά λήμματα, τα οποία όμως έχουν δεδομένα από τα Wikidata. Τέτοια «λήμματα» μπορούν να έχουν (αυτόματα) ένα πλαίσιο πληροφοριών, έστω και χωρίς κείμενο.

Ποια είναι η διαφορά από τα Βικιδεδομένα ή από εξωτερικά εργαλεία όπως το Resonator;

Τα Βικιδεδομένα είναι ξεκάθαρα μια βάση δεδομένων, μέρος της οποίας είναι και τα εργαλεία εισαγωγής δεδομένων. Σαφέστατα δεν είναι κατάλληλα για παρουσίαση ενός λήμματος.

Το Resonator, καλό ή εξαίρετο, είναι ένα ξένο εργαλείο προς τη Βικιπαίδεια, μπορεί όμως να δώσει ωραίες ιδέες.

Η λύση λοιπόν που προτείνω είναι η δυνατότητα να έχουμε «πράσινα λήμματα» - δηλαδή πράσινους συνδέσμους για λήμματα για τα οποία υπάρχουν βικιδεδομένα. Τέτοια λήμματα, μπορούν να έχουν πλαίσιο πληροφοριών που να δίνει με τρόπο σύμφωνο προς αυτόν που έχουμε στα υπόλοιπα λήμματα της Βικιπαίδειας, δίνοντάς μας μια βάση, πάνω στην οποία μπορεί κάποιος να χτίσει ένα λήμμα και εν γένει να λάβει μια απλή πληροφορία για το λήμμα. --Focal Point