Χρήστης:Kongr43gpen/Κουτιά/Αριθμός Κουτιών

Αυτός ο χρήστης δημιούργησε {{{1}}} κουτιά


Πώς να τοποθετήσετε αυτό το πρότυπο Επεξεργασία

  1. Τοποθετήστε το:{{Χρήστης:Kongr43gpen/Κουτιά/Αριθμός Κουτιών|AΡΙΘΜΟΣΚΟΥΤΙΩΝ}}
  2. Αλλάξτε το ΑΡΙΘΜΟΣΚΟΥΤΙΩΝ με τον αριθμό κουτιών χρήστη που δημιουργήσατε.