Έχει διενεργηθεί διαδικασία για την αλλαγή του ονόματος χρήστη για τον λόγο ότι μπορεί να παραβιάζει την πολιτική απορρήτου. Στην πραγματικότητα το παραπάνω όνομα χρήστη δεν εξυπηρετεί καμία υπηρεσία διαφήμισης ούτε έχει σκοπό να προωθήσει οικονομικά συμφέροντα. Σέβεται την συνεισφορά στα ελεύθερα και ανοιχτά πρότυπα με σκοπό την μη κερδοσκοπική πληροφόρηση.