Το «χρονογράφος» ανακατευθύνει εδώ. Για την εφημερίδα, δείτε: Χρονογράφος (εφημερίδα).

Με το όρο Χρονογραφία αναφερόμαστε σε ιστορικής φύσης έγγραφο, ενδιάμεσης έκτασης ως προς το μικρότερο Χρονολόγιο και το πολύ μεγαλύτερο Χρονικό, που αντιστοιχεί στον όρο Annales. Συνήθως το αντικείμενο της χρονογραφίας είναι η ανά έτος αφήγηση ιστορικών γεγονότων και οι συγγραφείς χρονογράφοι, που ασχολήθηκαν περισσότερο με το είδος, ανήκουν στη Βυζαντινή ιστοριογραφία.

Το βυζαντινό λογοτεχνικό είδος της Χρονογραφίας διακρίνεται για την αφήγησή του, η οποία ξεκινά συνήθως από κτίσεως κόσμου και καταλήγει περιγραφικά στην εποχή του χρονογράφου.