Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο χρυσός μόσχος (עֵגֶל הַזָּהָב égel hazaháv) ήταν είδωλο που φτιάχτηκε από τους Ισραηλίτες όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος Σινά. Αναφέρεται για πρώτη φορά στο Βιβλίο της Εξόδου[1]

Απεικόνιση του Χρυσού Μόσχου, 12ος αιώνας

Η λατρεία των ταύρων ήταν κοινή σε πολλούς πολιτισμούς. Στην Αίγυπτο, από όπου οι Ισραηλίτες ξεκίνησαν για τη Γη της Επαγγελίας, ο Άπις, ήταν ταυρόμορφη θεότητα της οποίας τη λατρεία οι Ισραηλίτες αναβίωσαν.[2]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Έξοδος 32:4 καὶ ἐδέξατο ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἔπλασεν αὐτὰ ἐν τῇ γραφίδι καὶ ἐποίησεν αὐτὰ μόσχον χωνευτὸν καὶ εἶπεν· οὗτοι οἱ θεοί σου, Ἰσραήλ, οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
  2. The early Christian Apostolic Constitutions, vi. 4 (c. 380), mentions that "the law is the decalogue, which the Lord promulgated to them with an audible voice, before the people made that calf which represented the Egyptian Apis."