Χρωματισμός γράφου

αντιστοιχία των κόμβων ενός γραφήματος σε χρώματα ώστε να μην υπάρχουν δύο γειτονικοί κόμβοι με το ίδιο χρώμα
(Ανακατεύθυνση από Χρωματισμός γραφήματος)

Στην θεωρία γράφων, για έναν γράφο και ένα σύνολο χρωμάτων , λέμε ότι η συνάρτηση είναι χρωματισμός του όταν[1][2]

Χρωματισμός γράφου με χρώματα , που αντιστοιχεί στο Παρατηρήστε ότι δεν υπάρχουν δύο γειτονικοί κόμβοι με το ίδιο χρώμα.
,

δηλαδή όταν θέτει χρώματα στους κόμβους του έτσι ώστε κάθε δύο συνδεμένοι κόμβοι να έχουν διαφορετικό χρώμα.

Αν το έχει διακεκριμένα στοιχεία και ο χρωματισμός είναι επί, τότε ονομάζεται -χρωματισμός. Κάθε χρωματισμός διαμερίζει το σε κλάσεις κόμβων οι οποίοι έχουν κοινό χρώμα. Οι κλάσεις αυτές ονομάζονται χρωματικές κλάσεις.

Παραδείγματα δύο χρωματισμών και ενός μη έγκυρου χρωματισμού για τον ίδιο γράφο.
3-χρωματισμός γράφου
4-χρωματισμός γράφου
Μη-έγκυρος χρωματισμός γράφου

Χρωματικός αριθμός Επεξεργασία

 
Ο γράφος   δεν μπορεί να χρωματιστεί με ένα χρώμα.

Για έναν δοσμένο γράφο   και δοσμένα χρώματα   δεν υπάρχει πάντα απεικόνιση   που να είναι χρωματισμός του  . Συγκεκριμένα η ύπαρξη χρωματισμού εξαρτάται από το πλήθος των στοιχείων (πληθάριθμος) του C. Για παράδειγμα, για τον γράφο   του σχήματος που αποτελείται από μόνο μία ακμή, και έχοντας μόνο ένα διαθέσιμο χρώμα,  , δεν μπορούμε να χρωματίσουμε τους δύο κόμβους διαφορετικά, καθώς χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα ακόμη χρώμα.

Ο ελάχιστος πληθάριθμος   του συνόλου  , για τον οποίο υπάρχει  -χρωματισμός του   ονομάζεται χρωματικός αριθμός του   και συμβολίζεται με  , και ο γράφος λέγεται  -χρωματικός.

Ιδιότητες Επεξεργασία

Μερικές από τις ιδιότητες που ικανοποιεί ο χρωματικός αριθμός είναι οι παρακάτω:

 1. Για κάθε γράφο   με   κόμβους, έχουμε ότι  , καθώς μπορούμε να αντιστοιχίσουμε κάθε κόμβο σε διαφορετικό χρώμα.
  Σημείωση: Η ισότητα ισχύει για τον πλήρη γράφο  , όπου κάθε κόμβος χρειάζεται το δικό του χρώμα, καθώς συνδέεται με κάθε άλλον.
 2. Για κάθε πλήρη γράφο   με   κόμβους και   μία οποιαδήποτε ακμή του, ισχύει ότι  .
 3. Για κάθε διμερή γράφο  , ισχύει ότι  .
  Σημείωση: Για κάθε δέντρο  , ισχύει ότι  .
 4. Για κάθε κύκλο με άρτιο αριθμό κόμβων είναι  , αφού εναλλάξ μπορούμε να αλλάζουμε χρώμα από κόμβο σε κόμβο, ενώ για τους περιττούς κύκλους ισχύει ανάλογα  .
  Χρωματισμός κύκλων με 5 και 6 κόμβους αντίστοιχα.
 5. Εύκολα φαίνεται ότι
   ,
  δηλαδή ότι ένα χρώμα αρκεί για να χρωματίσουμε έναν γράφο αν και μόνο αν αυτό είναι πλήρως ασυνδετικός.
 6. Θεώρημα του Κένιχ: Ένας γράφος έχει έναν 2-χρωματισμό αν και μόνον αν δεν περιέχει περιττούς κύκλους
   .
 7. Για κάθε γράφο   με   να είναι ο μεγαλύτερος βαθμός που αντιστοιχεί σε κάποιον από τους κόμβους του  , δηλαδή
   ,
  ισχύει ότι
   .
 8. Θεώρημα του Brooks:[3] Για κάθε συννεκτικό γράφο που δεν είναι ούτε πλήρης ούτε περιττός κύκλος, ισχύει ότι
   .
 9. Κάθε γράφος   με   ακμές ικανοποιεί
   .
 10. Θεώρημα των πέντε χρωμάτων:[4] Για κάθε επίπεδο γράφο   αρκούν το πολύ πέντε χρώματα για να χρωματιστεί, δηλαδή  .
 11. Θεώρημα των τεσσάρων χρωμάτων:[5] Για κάθε επίπεδο γράφο   αρκούν το πολύ τέσσερα χρώματα για να χρωματιστεί, δηλαδή  .
 12. Κάθε επίπεδος γράφος   που δεν περιέχει ένα τρίγωνο έχει  .[6]

Αλγόριθμοι χρωματισμού Επεξεργασία

Οι αλγόριθμοι χρωματισμού αποσκοπούν να προσδιορίσουν το χρωματικό αριθμό ενός δοσμένου γράφου. Οι επόμενοι δύο αλγόριθμοι βασίζονται στην μέθοδο branch & bound, σε απαρίθμηση δηλαδή περιπτώσεων υπό περιορισμούς.

Αλγόριθμος ανεξάρτητων συνόλων κορυφών Επεξεργασία

Καλούμε ανεξάρτητο σύνολο κόμβων ενός γράφου   κάθε υποσύνολο του   που έχει πλήρως ασυνδετικό φέρον γράφημα (spanning graph). Κάθε τέτοιο σύνολο εκπροσωπεί και μία χρωματική κλάση. Αν   είναι ανεξάρτητα σύνολα κόμβων τέτοια ώστε  , και υπάρχει ελάχιστος s το πολύ ίσος με τον r, για τον οποίο  , τότε  .

Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος εκτελείται σε δύο φάσεις:

 1. Εύρεση όλων των ανεξάρτητων συνόλων κόμβων που πληρούν τα παραπάνω.
 2. Εύρεση του μικρότερου μήκους ένωσης που αποδίδει το  .

Αλγόριθμος του Χριστοφίδη Επεξεργασία

Ο αλγόριθμος συνίσταται στα εξής βήματα:

 1. Διατάσουμε τους κόμβους του γράφου σε φθίνουσα σειρά βαθμών,  .
 2. Θέτουμε  .
 3. Ελέγχουμε τον  , όταν ήδη έχουν δοθεί   χρώματα. Αν δεν συνδέεται άμεσα με ήδη ελεγμένους κόμβους και  , με  , είναι ο αρχύτερος από αυτούς, τότε θέτουμε  . Διαφορετικά, θέτουμε  .

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. Νικολόπουλος, Σταύρος· Γεωργιάδης, Λουκάς· Παληός, Λεωνίδας (2015). Αλγοριθμική θεωρία γραφημάτων (PDF). Αθήνα: Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. σελίδες 245–271. ISBN 978-960-603-365-0. 
 2. Diestel, Reinhard (2005). Graph theory (3η έκδοση). Berlin Heidelberg: Springer. σελίδες 111-138. ISBN 9783540261834. 
 3. Brooks, R. L. (Απριλίου 1941). «On colouring the nodes of a network». Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 37 (2): 194–197. doi:doi:10.1017/S030500410002168X. 
 4. Heawood, P. J. (1890). «Map-colour theorem». The Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics (24): 332–338. 
 5. K. Appel; W. Haken (1976). «Every planar map is four colorable». Bull. Amer. Math. Soc. 82 (5): 711-712. https://projecteuclid.org/journals/bulletin-of-the-american-mathematical-society-new-series/volume-82/issue-5/Every-planar-map-is-four-colorable/bams/1183538218.full. 
 6. Grötzsch, Herbert (1959). «Zur Theorie der diskreten Gebilde, VII: Ein Dreifarbensatz für dreikreisfreie Netze auf der Kugel». Wiss. Z. Martin-Luther-U., Halle-Wittenberg, Math.-Nat. Reihe 8: 109–120. MR 0116320.