Αγρός

αγροτική έκταση
(Ανακατεύθυνση από Χωράφι)

Στον τομέα της γεωργίας, ένας αγρός, αγρόκτημα ή κτήμα είναι μια έκταση γης, κλειστή ή όχι, που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς, όπως η καλλιέργεια ή για βοσκοτόπι ζώων. Ένας αγρός μπορεί επίσης να είναι μια περιοχή που αφήνεται για αγρανάπαυση ή ως αρόσιμη γη.

Πολλά αγροκτήματα έχουν ένα σύνορο, συνήθως αποτελούμενο από μια λωρίδα θάμνων, κάκτων ή δένδρων, από πετρότοιχο, όρυγμα, παλούκια, συρματόπλεγμα ή άλλο φυσικό εμπόδιο.

Η λωρίδα θάμνων και βλάστησης χρησιμοποιείται για να παρέχει τροφή και κάλυψη απαραίτητη για την επιβίωση της άγριας πανίδας. Διαπιστώθηκε ότι τα σύνορα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη ποικιλία ζώων και φυτών στην περιοχή, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις σε μειωμένη απόδοση καλλιεργειών.