Χόμπι

δραστηριότητα με σκοπό την αναψυχή

Χόμπι είναι κάθε δραστηριότητα πάνω σε κάποιον τομέα που ενδιαφέρει το άτομο και δεν του επιφέρει χρηματική αμοιβή και που πραγματοποιείται συχνά κατά την διάρκεια του ελεύθερου χρόνου. Από την στιγμή που το χόμπι γίνεται πηγή εισοδήματος αποτελεί εργασία. Χόμπι μπορεί να είναι η συλλογή πραγμάτων, κάποιο άθλημα ή κάποια δημιουργική δραστηριότητα κ.ά. Το άτομο που πραγματοποιεί ένα χόμπι είναι συνήθως ερασιτέχνης (χομπίστας), σε αντιδιαστολή με τον επαγγελματία.

Άνθρωποι που παίζουν χαρτιά, από τον Πωλ Σεζάν.

Ετυμολογία Επεξεργασία

Η λέξη πιθανόν προέρχεται από την αγγλική λέξη «hobyn» που τον 16ο αιώνα σήμαινε μικρό άλογο ή πόνυ. Το 1557 καταγράφηκε για πρώτη φορά η λέξη «hobby horse», ένα ξύλινο παιχνίδι που ήταν ένα ξύλο με μια ουρά στην μία άκρη και μια κεφαλή αλόγου στην άλλη, που είχε ως σκοπό να μιμείται το άλογο σε διάφορες εκδηλώσεις. Μέχρι το 1816 είχε συντμηθεί σε hobby (χόμπι) και είχε λάβει τη σημερινή σημασία της ευχάριστης ασχολίας για να περνάει ο χρόνος.[1]

Τύποι χόμπι Επεξεργασία

Τα χόμπι είναι ένα ποικίλο σύνολο δραστηριοτήτων και είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν με λογικό τρόπο. Η ακόλουθη κατηγοριοποίηση των χόμπι αναπτύχθηκε από τον Stebbins.[2]

Χομπίστας Επεξεργασία

Οι χομπίστες είναι τα άτομα που είτε ατομικά, είτε ως μέλη ομάδας, ασχολούνται με το εκάστοτε χόμπι. Σύμφωνα με το Serious Leisure Perspective[3] οι χομπίστες κατηγοριοποιούνται σε ερασιτέχνες και εθελοντές και προσδιορίζονται τρεις ευρείες ομάδες ψυχαγωγικής δραστηριότητας με τα χόμπι να βρίσκονται κυρίως στην κατηγορία "Σοβαρή αναψυχή".

  • Η περιστασιακή αναψυχή είναι εγγενώς ανταμείβοντας, βραχύβια, ευχάριστη δραστηριότητα που απαιτεί ελάχιστη ή καθόλου προετοιμασία.
  • Η σοβαρή αναψυχή είναι η συστηματική επιδίωξη ενός ερασιτέχνη, χομπίστα ή εθελοντή που είναι ουσιαστική, ικανοποιητική και οδηγεί σε μια αίσθηση ολοκλήρωσης.
  • Η αναψυχή με βάση το έργο συνήθως αποτελεί συνδυασμό ψυχικής αλλά και υλικής ανταμοιβής του χομπίστα.

Ψυχολογικές επιπτώσεις Επεξεργασία

Κατά τον 20ο αιώνα υπήρξε εκτεταμένη έρευνα για το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην ανθρώπινη ανάπτυξη το παιχνίδι ή η ενασχόληση με χόμπι. Ενώ η ανάγκη για παιχνίδι είναι περισσότερο εμφανής στην παιδική ηλικία, το παιχνίδι συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής για πολλούς ενήλικες με τη μορφή παιχνιδιών, χόμπι και αθλητισμού.[4] Επιπλέον, μελέτες για τη γήρανση και την κοινωνία, υποστηρίζουν την αξία των χόμπι στην υγιή ωρίμανση και γήρανση του ατόμου.[5]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. hobby (n.) Online Etymology Dictionary
  2. Stebbins, Robert (2015). Serious Leisure: A Perspective for Our Time. New Brunswick: Transaction Publishers. 
  3. «The Serious Leisure Perspective (SLP)». The Serious Leisure Perspective (SLP) (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 20 Ιουλίου 2020. 
  4. Carlisle, Rodney (2009). Encyclopedia of Play in Today's Society. Thousand Oaks, California. 
  5. «How Hobbies Impact Your Head and Your Heart». Psychology Today (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 20 Ιουλίου 2020.