Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων

Οι Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων (ΧΑΔΑ) είναι χώροι, κυρίως παράνομοι, όπου εναποτίθενται τα σκουπίδια χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και οι συνέπειες που θα υπάρξουν από μια τέτοια διαδικασία. Είναι ένας από τους βασικότερους λόγους πρόκλησης πυρκαγιάς και μόλυνσης των υδάτων.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία