1. Αυτός που ψεύδεται για μια υποτιθέμενη έμπνευσή του από τον Θεό.
  2. Αυτός που προλέγει κάτι και διαψεύδεται, είτε εξ ιδίας προέλευσης, είτε δήθεν εκ Θεού.

Σε όλη την Βιβλική περίοδο —τόσο κατά τη χριστιανική εποχή όσο και πριν από αυτή— καταγράφεται ότι υπήρχαν ψευδοπροφήτες σε αντιπαράθεση με τους προφήτες που απέδιδαν την προέλευση των προφητικών λόγων τους στον αληθινό Θεό.

ΠηγέςΕπεξεργασία

Βλέπε επίσηςΕπεξεργασία