Ψευδοπόδια είναι οι παροδικές προεκβολές του κυτταροπλάσματος οι οποίες δημιουργούνται στα πρωτόζωα και στα φαγοκύτταρα για να εξυπηρετούν την κίνηση και τη σύλληψη ουσιών.[1] Τα πρωτόζωα με αυτή την ιδιότητα ονομάζονται αμοιβαδοειδή.

ΜορφολογίαΕπεξεργασία

Σύμφωνα με την εμφάνισή τους τα ψευδοπόδια μπορούν να διαχωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Τα λοβοπόδια τα οποία παρατηρούνται στα Αμοιβόζωα (Amoebozoa).
  • Τα νηματοπόδια τα οποία παρατηρούνται στα Κερκόζωα (Cercozoa).
  • Τα δικτυοπόδια τα οποία παρατηρούνται στα Τρηματοφόρα (Foraminifera).
  • Τα αξονοπόδια ή ακτινοπόδια τα οποία παρατηρούνται στα Ακτινόζωα (Radiozoa ή Radiolaria) και Ηλιόζωα (Heliozoa).

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία