Ψηφιακή χαρτογράφηση

Η ψηφιακή χαρτογράφηση (αγγλικά: digital mapping) είναι η συγκέντρωση δεδομένων και ο συνδυασμός τους ώστε να δημιουργηθεί μια ψηφιακή εικόνα. Ο βασικός σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία χαρτών με υψηλή ακρίβεια. Ωστόσο, βασιζόμενοι κυρίως στην εξέλιξη της τεχνολογίας GPS[1] (Global Positioning System), οι ψηφιακοί χάρτες έχουν πλέον τη δυνατότητα παροχής πολύ περισσότερων πληροφοριών από έναν απλό χάρτη. Συγκεκριμένα μπορούν να επικαιροποιούνται με τις αλλαγές στο οδικό δίκτυο, να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τη διεξαγωγή έργων και την κυκλοφοριακή κίνηση, να υπολογίζουν αποστάσεις, να εντοπίζουν γεωγραφική θέση κ.α.

Οι Χάρτες Google είναι σήμερα η γνωστότερη και ευρύτερα χρησιμοποιούμενη εφαρμογή ψηφιακής χαρτογράφησης.

Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης της Ελλάδας θα περιλαμβάνει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με όρους δόμησης, δασικές και προστατευόμενες περιοχές κλπ, που αναμένεται να συμβάλλουν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

ΠηγέςΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία