Ψυκτική Διάταξη ονομάζεται η συσκευή που ακολουθεί κατά τη λειτουργία της έναν θερμοδυναμικό κύκλο, στη διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται μεταφορά θερμότητας από ένα ψυχρό σώμα προς ένα θερμό με την προσφορά έργου από το περιβάλλον στη συσκευή.

Μια ψυκτική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για ψυκτικούς αλλά και για θερμαντικούς σκοπούς (για παράδειγμα για θέρμανση κτιρίου τον χειμώνα). Όταν η ψυκτική μηχανή χρησιμοποιείται για να ψύχει έναν χώρο, ονομάζεται ψυκτική διάταξη, ενώ όταν χρησιμοποιείται για τη θέρμανση ενός χώρου, ονομάζεται αντλία θερμότητας. Μια ψυκτική διάταξη για να λειτουργήσει χρειάζεται τις παρακάτω βασικές συνιστώσες:

  • Μηχανικός συμπιεστής ψυκτικού μέσου
  • Στοιχείο Συμπυκνώσεως (μπορεί να συνιστά και συμπυκνωτική διάταξη)
  • Θερμοστατική Βαλβίδα Στραγγαλισμού πιέσεως
  • Στοιχείο ατμοποιήσεως ψυκτικού μέσου.

Όλες οι Ψυκτικές Διατάξεις λειτουργούν με βάση τον κύκλο του Sadi Carnot που αποτελεί το βασικό μέτρο συγκρήσεως των πραγματικών με τις θεωρητικές ψυκτικές διατάξεις.