Ψυχοπομπός ήταν σύμφωνα με τους αρχαίους ο συνοδός της ψυχής στον Άδη.

Ανάγλυφη αττική λήκυθος: Ο Ερμής συνοδεύει την Μύρινα στόν Άδη.

Τον τίτλο αυτό έφεραν ο αγγελιοφόρος Ερμής και ο Απόλλων στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και ο κυνοκέφαλος αιγύπτιος θεός Άνουβις. Στην γερμανική μυθολογία συναντάμε τις κόρες Βαλκυρίες που συγκομίζουν τις ψυχές των ηρώων στα πεδία της μάχης για να τις οδηγήσουν στην Βαλχάλλα. Οι Κέλτες πίστευαν ότι ο ρήτορας Όγμα είχε την ίδια ιδιότητα.