Ως ωοειδές χαρακτηρίζεται το ελλειψοειδές στερεό πού που έχει το χαρακτηρηστικό σχήμα ενός αυγού και είναι το τρισδιάστατο αντίστοιχο ενός οβάλ.

στερεά από περιστροφή έλλειψης

Αλγεβρική μορφή Επεξεργασία

Τα ελλειψοειδή στο παραμετρικό σύστημα συντεταγμένων

 
 
 


0≤ ≤(2π)
0≤ ≤(π)

  οι ημιάξονες

Παραπομπές Επεξεργασία

commons:file:parametric system of coordinates.pdf