Ο 13ος αιώνας π.Χ. αρχίζει με το έτος 1300 π.Χ. και τελειώνει στις 1 Ιανουαρίου του έτους 1201 π.Χ.

Γεγονότα

Επεξεργασία