Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 7 π.Χ. κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο

Γεγονότα

Επεξεργασία

Γεννήσεις

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Σάντερς Ε.Π. Το ιστορικό πρόσωπο του Ιησού.Κεφάλαιο 2.Διάγραμμα της ζωής του Ιησού.σελ.35-36