Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 7 π.Χ. κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο

Γεγονότα Επεξεργασία

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Σάντερς Ε.Π. Το ιστορικό πρόσωπο του Ιησού.Κεφάλαιο 2.Διάγραμμα της ζωής του Ιησού.σελ.35-36