Δεκαετία 530 π.Χ.

(Ανακατεύθυνση από 531 π.Χ.)
  • Η Βαβυλώνια αιχμαλωσία τελειώνει καθώς ο Κύρος επιτρέπει στους Εβραίους στη Βαβυλώνα να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ.
  • Ο Κύρος, ως κατακτητής της Βαβυλώνας, δημοσιεύει ένα βασιλικό διάταγμα, μέσω του οποίου επιτρέπει στους Εβραίους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.