Το Android Beta ή αλλιώς Android 1.1 είναι η 1.1η αριθμητικά έκδοση και η 2η γενική έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android. Απελευθερώθηκε στις 9 Φεβρουάριου 2009 "με επίπεδο API 2" και είναι διάδοχος του Android 1 "Alpha" και προκάτοχος του Android 1.5 "Cupcake".

Μια πολύ πρώιμη έκδοση ενός προϊόντος λογισμικού όπως στην προκειμένη περίπτωση, είναι το "Android Beta" που μπορεί να μην περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά που σχεδιάζονται για την τελική έκδοση.

Συνήθως, το λογισμικό περνά δύο στάδια δοκιμής πριν θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί:

  • Το πρώτο στάδιο, που ονομάζεται δοκιμή άλφα (στην προκειμένη περίπτοση: Android 1 "Alpha"), εκτελείται συχνά μόνο από χρήστες εντός του οργανισμού που αναπτύσσει το λογισμικό.
  • Το δεύτερο στάδιο, που ονομάζεται δοκιμή βήτα (στην προκειμένη περίπτωση: Android 1.1 "Beta"), περιλαμβάνει γενικά έναν περιορισμένο αριθμό εξωτερικών χρηστών.