Ο κωδικός bibcode είναι αναγνωριστικός από ένα αριθμός αστρονομικών συστημάτων δεδομένων ώστε να ορίζονται αναφορές στην επιστημονική γραμματεία. Ο bibcode αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιείται στην αστρονομική βάση δεδομένων SIMBAD καθώς και στην βάση δεδομένων NASA/IPAC Extragalactic Database (NED), χρησιμοποιείται όμως πλέον πολύ ευρύτερα, όπως για παράδειγμα, στο Astrophysics Data System της NASA.[1][2] Ο κωδικός έχει σταθερό μήκος 19 χαρακτήρων και έχει την μορφή

YYYYJJJJJVVVVMPPPPA ,

Όπου YYYY είναι το έτος, σε μορφή τεσσάρων ψηφίων, της αναφοράς, και JJJJJ είναι ένας κωδικός που υποδεικνύει που δημοσιεύτηκε η αναφορά. Στην περίπτωση αναφορών σε περιοδικά, το VVVV είναι ο αριθμός τόμου, το M δείχνει το τμήμα του περιοδικού όπου δημοσιεύτηκε η αναφορά (π.χ. L για το τμήμα των επιστολών), το PPPP δείχνει την αρχική σελίδα, και το A είναι το πρώτο γράμμα του επιθέτου του πρώτου συγγραφέα. Για την πλήρωση μη χρησιμοποιούμενων πεδίων καθώς και για την επέκταση πεδίων αν το δεδομένο μήκος δεν είναι αρκετό, χρησιμοποιούνται τελείες (.). Η επέκταση γίνεται στα δεξιά για τον κωδικό δημοσίεσυης και στα αριστερά για τον αριθμό τόμου και σελίδας.[1][2] Ακολουθούν μερικά παραδείγματα του εφαρμογής του κωδικού:

Bibcode        Αναφορά
1974AJ.....79..819H   Heintz, W. D. (1974). «Astrometric study of four visual binaries». The Astronomical Journal 79: 819–825. doi:10.1086/111614. Bibcode1974AJ.....79..819H. 
1924MNRAS..84..308E   Eddington, A. S. (1924). «On the relation between the masses and luminosities of the stars». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 84: 308–332. Bibcode1924MNRAS..84..308E. 
1970ApJ...161L..77K   Kemp, J. C.; Swedlund, J. B.; Landstreet, J. D.; Angel, J. R. P. (1970). «Discovery of circularly polarized light from a white dwarf». The Astrophysical Journal Letters 161: L77–L79. doi:10.1086/180574. Bibcode1970ApJ...161L..77K. 

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. 1,0 1,1 NED and SIMBAD Conventions for Bibliographic Reference Coding, M. Schmitz, G. Helou, P. Dubois, C. LaGue, B. Madore, H. G. Corwin Jr., and S. Lesteven, published in Information & On-Line Data in Astronomy, eds. Daniel Egret and Miguel A. Albrecht, Kluwer Academic Publishers, 1995. ISBN 0-7923-3659-3.
  2. 2,0 2,1 The ADS Data, help page, NASA ADS. Ανακτήθηκε 5 Νοεμβρίου 2007.