Το BitTorrent[1] είναι ένα πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου. Προσφέρει μια αξιόπιστη λύση για τη μεταφορά πολύ μεγάλων αρχείων, όπως για παράδειγμα τα αρχεία ήχου ή βίντεο, μετατρέποντας τον υπολογιστή κάθε χρήστη σε σημείο αναδιανομής.

Με βάση αυτό το πρωτόκολλο, ο διανομέας ή κάτοχος του αρχείου, αντί να το διανέμει σε κάθε αιτούμενο ξεχωριστά, το αποστέλλει σε έναν, ο οποίος με τη σειρά του το αναδιανέμει σε άλλους αιτούντες. Οι αιτούντες διαμοιράζονται μεταξύ τους κομμάτια του αρχείου, τα οποία είναι μικρότερα σε μέγεθος από το αρχικό αρχείο, μέχρις ότου όλοι τους να ολοκληρώσουν τη λήψη του. Με αυτήν την τεχνική, καθίσταται δυνατή η μεταφορά τεράστιου όγκου δεδομένων μέσω του διαδικτύου αξιοποιώντας την τεχνολογία Peer-to-peer (P2P) και χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση κεντρικών εξυπηρετητών (servers). Επιπλέον, από την στιγμή που κάθε αιτούμενος κατεβάζει κομμάτια αρχείων από πολλούς διαμοιραστές (seedres) ταυτόχρονα, είναι δυνατόν να επιτευχθούν υψηλές ταχύτητες λήψης.

Το BitTorrent γράφτηκε από τον προγραμματιστή Μπραμ Κόχεν (Bram Cohen) στην γλώσσα προγραμματισμού Python και έγινε διαθέσιμο το 2001.

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία