Στα δίκτυα υπολογιστών το είδος εκπομπής broadcast αναφέρεται στη αποστολή ενός μηνύματος - πακέτου σε όλους τους δέκτες που ανήκουν στο υποδίκτυο.

Η εκπομπή μηνυμάτων broadcast γίνεται με την αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση broadcast του κάθε δικτύου.

Γενικά σε όλα τα δίκτυα υπάρχει μία διεύθυνση για εκπομπή μηνυμάτων broadcast. Όταν κάποιο μήνυμα απευθύνεται σε αυτήν τη διεύθυνση θεωρείται ότι αφορά όλους τους κόμβους του αντίστοιχου δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία ξεχωριστού μηνύματος για κάθε κόμβο.

Τι χρησιμεύειΕπεξεργασία

Η εκπομπή μηνυμάτων broadcast είναι χρήσιμη όταν κάποιος κόμβος του δικτύου θέλει να πάρει πληροφορίες από τους υπόλοιπους χωρίς να γνωρίζει ποιοι είναι. Όταν κάποιος κόμβος θέλει να πάρει πληροφορίες από έναν ή περισσότερους κόμβους του ίδιου δικτύου θα πρέπει να έχει έναν κατάλογο με τους γειτονικούς κόμβους ή να αρχίσει να στέλνει μηνύματα σε ένα-ένα από τα μέλη του δικτύου για να δει αν θα του απαντήσουν. Αυτή η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα και προκαλεί και άλλα προβλήματα[1].

Το καλύτερο είναι να αποστείλει ένα μήνυμα σε μία διεύθυνση που όποιος το παραλαμβάνει να γνωρίζει ότι πρόκειται για τέτοιου είδους μήνυμα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος κόμβος παραλαμβάνει ένα πακέτο που έχει ως διεύθυνση παραλήπτη τη διεύθυνση broadcast θεωρεί ότι είναι και ο ίδιος παραλήπτης. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις απλά απορρίπτει το πακέτο (με κάποιες εξαιρέσεις).

EthernetΕπεξεργασία

Στα δίκτυα Ethernet η διεύθυνση broadcast είναι η "FF:FF:FF:FF:FF:FF"[2].

IPv4Επεξεργασία

Στο IPv4 κάθε υπολογιστής για να μπορέσει να επικοινωνήσει με τους υπόλοιπους με το πρωτόκολλο IP θα πρέπει να έχει ορίσει 2 αριθμούς:

Αυτά τα δύο καθορίζουν ένα υποδίκτυο (subnet) στο οποίο η πρώτη διεύθυνση είναι το ίδιο το υποδίκτυο και η τελευταία είναι η διεύθυνση εκπομπής broadcast μηνυμάτων[3].

Για παράδειγμα ένας κόμβος (π.χ. υπολογιστής) με τα στοιχεία:

  • IP: 192.168.0.15 και
  • μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0

ανήκει στο υποδίκτυο "192.168.0.0". Θεωρητικά αυτό το δίκτυο περιέχει 256 διευθύνσεις από "192.168.0.0" μέχρι και "192.168.0.255". Στην πράξη όμως η διεύθυνση 192.168.0.0 αποτελεί το "όνομα" του δικτύου και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ η διεύθυνση 192.168.0.255 χρησιμοποιείται για την εκπομπή μηνυμάτων broadcast οπότε ούτε και αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

IPXΕπεξεργασία

Στα δίκτυα που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο IPX της Novell η διεύθυνση FFFFFFFF είναι διεύθυνση για εκπομπή μηνυμάτων broadcast προς όλα τα διαθέσιμα δίκτυα ενώ η εκπομπή μηνυμάτων προς τη διεύθυνση FFFFFFFFFFFF δείχνει ότι το μήνυμα αφορά όλους τους κόμβους του δικτύου.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

  • Προώθηση (υπολογιστές)