Η Dial-up είναι μια μορφή πρόσβασης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιεί λειτουργίες του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου μεταγωγής (PSTN) για να πραγματοποιήσει σύνδεση σε έναν πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) καλώντας έναν τηλεφωνικό αριθμό σε μια συμβατική γραμμή τηλεφώνου. Ξεκίνησε το 1992. Η πιο διάσημη εταιρία στην Αμερική για Dial-up ήταν η America Online που τώρα είναι ιστοσελίδα e-mail, παιχνιδιών και ειδήσεων. Το Dial-up μπορεί να χρησιμοποιήθεί ακόμα και σήμερα αλλά τώρα υπάρχει η ασύρματη σύνδεση που έχει περισσότερα πλεονεκτήματα.

Ενεργόmodem
Οι ήχοι της συνδεσης στο διαδίκτυο που το Modem λάμβανε και έστελνε
Φασματογράφημα των ήχων του Dial-up και σημασία αυτών (Στα Αγγλικά)