Άνοιγμα κυρίου μενού
Ενεργόmodem

Η Dial-up είναι μια μορφή πρόσβασης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιεί λειτουργίες του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου μεταγωγής (PSTN) για να πραγματοποιήσει σύνδεση σε έναν πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) καλώντας έναν τηλεφωνικό αριθμό σε μια συμβατική γραμμή τηλεφώνου.