Το EAN είναι ένας μηχαναγνώσιμος ραβδοκώδικας ή αλλιώς ένας μηχαναγνώσιμος αριθμός. Ο ραβδοκώδικας είναι ένα υπερσύνολο του αρχικού 12-ψήφιου συστήματος καθολικής κωδικοποίησης προϊόντων (UPC) που είχε αναπτυχθεί στη Βόρεια Αμερική. Ο ραβδοκώδικας κώδικας ΕΑΝ-13 καθορίζεται από τον οργανισμό προτύπων GS1.[1] Στην Ιαπωνία ονομάζεται ΙΑΝ. Οι κώδικες UPC, EAN, και ΙΑΝ καλούνται συλλογικά παγκόσμιοι κώδικες εμπορικών αγαθών (αγγλ. Global Trade Item Numbers, GTIN), αν και μπορούν να εκφραστούν σε διάφορους τύπους ραβδωτών κωδίκων.Οι γραμμοκώδικες EAN χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για αναζήτηση στο σημείο λιανικής πώλησης, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως αριθμοί για άλλους σκοπούς, όπως χονδρική παραγγελία ή λογιστική.

Ένας αριθμός του κώδικα EAN-13 (GTIN-13) σε αριθμητική και στην αντίστοιχη ραβδοκωδική μορφή.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία