Το XGA (eXtended Graphics Array) αποτελεί ένα πρότυπο απεικόνισης οθονών της ΙΒΜ, που εισήχθη το 1990.

Το αρχικό πρότυπο XGA προσέθεσε στο πρότυπο VGA τις ακόλουθες αναλύσεις:

  • 800 × 600 pixels σε high colour (16 bits / pixel, δηλαδή 65,536 χρώματα).
  • 1024 × 768 pixels με παλέτα 256 χρωμάτων(8 bits / pixel)

Η εκδοχή XGA-2 προσέθεσε true color (24 bits / pixel) στην ανάλυση 640×480, high color στην ανάλυση 1024×768 και υψηλότερους ρυθμούς ανανέωσης εικόνας (refresh rates). Όλα τα XGA modes έχουν aspect ratio 4:3.